(Top)Sport

‘De pijp is leeg’, ‘pap in de benen’, ‘de man met de hamer tegenkomen’,’hongerklop’; uitspraken waar veel (top)sporters mee bekend zijn. Voeding is voor veel mensen zo’n gewoonte, dat men er niet altijd bij stil staat dat zoiets gewoons als eten en drinken de sportprestatie kan beïnvloeden.

Sportclubs als Donar en Trivia zijn jou al voorgegaan. Wil jij ook door naar de top? Twijfel niet langer en neem contact op met de sportdiëtisten van carinpool voedingsbureau! Wij geven individuele sportvoedingsadviezen, maar je bent ook welkom met je hele team!

De laatste jaren is de belangstelling voor de rol van voeding in de sport echter sterk toegenomen. Logisch eigenlijk, want op veel gebieden zoals trainingsmethoden en kleding is de limiet langzamer hand bereikt, terwijl uit de voeding vaak nog de nodige winst te behalen valt. Onderzoek toont dan ook aan dat voeding zeker van invloed is op het prestatievermogen!

Sporters merken dat er winst te behalen valt met aanpassingen in de voeding. ‘Ik houd energie over’, ‘Mijn spierkramp is voorbij’, ‘Ik heb aan het eind van de wedstrijd zelfs energie over’, ‘het lukt me nu ook om tijdens een rustperiode mijn lichaamsgewicht te handhaven’, ‘mijn maag-darmproblemen tijdens het hardlopen zijn verdwenen’; een greep uit de veelgehoorde resultaten.

Neem je sportprestatie serieus: neem voeding serieus!

Er is verschil in type sporten en daarnaast natuurlijk ook in sporters op zich. Niet iedere sporter traint evenveel. Er wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen de doelgroep recreatiesporter en wedstrijd- en topsporters. Je valt onder recreatiesporter wanneer je 1 tot 2 maal per week regelmatig traint, zo’n 1 tot 2 uur per keer. Een wedstrijdsporter is iemand die, afhankelijk van de tak van sportminimaal 3 tot maximaal 7 uur per week traint, zo’n 1-2 uur per keer. Wanneer iemand iedere dag 3-6 uur met zijn sport bezig is, dan valt deze onder topsporter. Voor de recreatiesporter voldoen de richtlijnen gezonde voeding. Klik voor meer informatie op Gezonde voeding.

Voor de wedstrijd- en topsporter worden specifieke eisen gesteld aan de voeding. Op de site vind je algemene informatie over sportvoeding. Echter, sportvoeding is maatwerk en daarmee ook een ‘aparte tak van sport’! Geen sportvoedingsadvies is hetzelfde. Bij carinpool voedingsbureau werken twee geregistreerde sportdiëtisten: Carin Pool en Eline Berger. De sportdiëtisten bij carinpool voedingsbureau hebben veel ervaring met teamsport, kracht-en duursport. Wij bieden je een persoonlijk sportvoedingsadvies op maat, gebaseerd op de laatste inzichten, passend bij de frequentie en intensiteit van je trainingen en wedstrijden.

Naast het geven van individueel advies zijn we ook inzetbaar voor (team)voorlichtingen, workshops, productinformatie en voorlichtingsmaterialen. Laat voeding geen beperkende factor zijn in je prestatievermogen! Een investering waard!

Wil jij weten wat voor jou de juiste voeding is voor, tijdens en na je inspanningen? Neem dan contact op met onze sportdiëtisten!