Ketenzorg Groningen

Heb jij diabetes mellitus, COPD of last van hart- en vaatproblemen? Misschien val jij dan ook onder de ketenzorg.

Steeds meer mensen krijgen een chronische ziekte, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of COPD. Ook komt het steeds vaker voor dat mensen niet één, maar twee of drie chronische ziektes tegelijk hebben. In alle gevallen vraagt een chronische ziekte om een goede en vooral multidisciplinaire behandeling.

Deze multidisciplinaire behandeling voor diabetes, hart-en vaatziekten en COPD wordt in de provincie Groningen geleverd door ketenzorg. Er bestaan drie ketens, namelijk een voor diabetes, een voor hart- en vaatziekten en een voor COPD.
De meeste huisartsen die zijn aangesloten bij de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) behandelen patiënten in één of meerdere ketens.

Wat is ketenzorg?

Ketenzorg houdt in dat een patiënt binnen een keten (dit kan zijn diabetes, hart- en vaatziekten of COPD) zorg kan krijgen van verschillende zorgverleners, zoals een diëtist of een pedicure.

De diëtist neemt een belangrijke plaats in binnen alle drie de ketens. Gezonde voeding en een goede voedingstoestand speelt immers bij elke ziekte en aandoening een grote rol en is een onmisbaar onderdeel in de behandeling van een ziekte. De diëtist is de deskundige op het gebied bij voeding en gezondheid en kan een op maat gemaakt advies geven.

Soms zal de huisarts, maar in veel gevallen zal een praktijkondersteuner of praktijk- of diabetesverpleegkundige een patiënt naar een diëtist verwijzen. Het gaat dan om een ketenzorgverwijzing. Met een reguliere verwijzing is er geen sprake van ketenzorg.

Dieetadvisering in de ketenzorg wordt vergoed en gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt.

Ben jij klaar voor een gezonder leven?

Blijf niet zitten met vragen over eten en drinken. Maak direct een afspraak!