Tarieven

Vergoeding 2020

Ook per 1 januari 2020 wordt dieetadvisering weer  vergoed vanuit de basisverzekering, voor 3 behandeluren. Dat komt neer op 4-5 consulten.

Eigen Risico
Vergoeding vanuit de basisverzekering gaat WEL ten koste van uw eigen risico.

Ketenzorg

Waar sprake is van Ketenzorg voor mensen met diabetes mellitus,  COPD en CVRM (= hart- en vaatziekten) wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering, waarbij dat NIET ten koste gaat van het eigen risico. Hoeveel er in uw situatie wordt vergoed, kunt u bij uw verzekering navragen.


Tarieven 2020

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten. Dat betekent dat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gaat.

Voor niet gecontracteerde zorg hanteren wij de volgende tarieven:

Eerste consult
(gesprek van 60 min en 30 min uitwerktijd)
€ 93.00
Lang vervolgconsult
(gesprek van 30 min en 15 min uitwerktijd)
€ 46.50
Vervolgconsult
(gesprek van 20 min en 10 min uitwerktijd)
€ 31.00
Kort vervolgconsult
(gesprek 10 min en 5 min uitwerktijd)
€ 15.50
Telefonisch of e-mail consult
(10 min en 5 min uitwerktijd)
€ 15.50
Extra toeslag voor huisbezoek € 15.50

Kosten voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak zijn voor eigen rekening en kunnen niet bij de verzekeraar worden verhaald